Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Nedläggning av föreläsningsverksamheten

ABF:s verksamhet med föreläsningar vid ABF Göteborg kommer att läggas ner från och med februari 2017. Det finns enstaka föreläsningar inplanerade under våren, vilket kommer att kommuniceras via vår hemsida.

Orsaken är verksamhetens höga kostnader för arrangemang och personal samtidigt som intäkterna, via samhällets stöd, har varit för små till verksamheten.

Det nya regelverket för statsbidrag har dessutom skärpt kravet ytterligare på en effektiv verksamhet i folkbildningens alla delar. Därför har ABF Göteborgs styrelse tvingats fatta beslut om att avsluta den mycket populära och högt kvalitativt genomförda föreläsningsverksamheten.

ABF Göteborg har sedan några år tillbaka en ansträngd ekonomi och i och med 2017 tappar avdelningen ca 7 miljoner av sitt statsbidrag jämfört med 2016. Styrelsen har ställt delar av föreningens kapital till förfogande för att ställa om situationen och ge förutsättningar att få en ekonomi i balans 2020.
Revisorerna vid ABF Göteborg följer styrelsen arbete vid avdelningen noggrant för att uppnå en ekonomi i balans.

Det nya statsbidraget från 1 januari 2017 ger avdelningen minskade intäkter. Det nya statliga uppdraget innebär att avdelningen ska nå fler unika deltagare och prioritera verksamhet för personer med funktionsnedsättning och personer som saknar 3-årigt gymnasium. Bidraget omfördelas varje år och ABF Göteborg behöver ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

Gunilla Carlsson, ordförande för ABF Göteborg, tycker att det är tråkigt att föreläsningarna vid ABF Göteborg nu avslutas:

 - Föreläsningarna har haft en fantastisk bra och högkvalitativ verksamhet men tyvärr så får avdelningen inte de bidrag som vi behövs för att fortsätta med det. Vi kan inte årligen göra negativa accelererande minusresultat och det är anledningen till att vi behöver minska våra kostnader. Därför har vi beslutat att avsluta föreläsningsverksamheten vid ABF Göteborg.

ABF Göteborg omfördelar nu kostnaderna och satsar på följande under 2017:

-      Medlems- och samverkansorganisationer, musikverksamhet, fackliga och politiska organisationer samt funktionshindersrörelsen.

-      Utvecklings- och utbildningsresurser för våra föreningar samt kompetensutveckling för cirkelledare, styrelser och studieorganisatörer.

 För ytterligare information kontakta Conny Pettersson, studieombudsman och chef för ABF Göteborg 031- 7743121

Tack för allas fantastiska insats!

Vi är ledsna att behöva meddela att ABF Göteborgs Föreläsningsverksamhet läggs ned med omedelbar verkan. I praktiken innebär det att ingångna avtal genomförs med samarbetspartner och medverkande, ca 20 program under våren 2017.

Vi passar därför på att tacka de över 15 000 årliga besökare för de fantastiska 17 år som nu förflutit. Och ett innerligt tack till alla tusentals föreningar, medverkande och samarbetspartners. Tillsammans har vi förändrat samtalet i Sverige!

Kan man kort sammanfatta 17 år? Den dynamiska mötesplatsens kombination av vardagserfarenheter, politik, litteratur, filosofi, samhälle, musik, psykologi, teater, konst och många fler infallsvinklar, har i realtid under 34 säsonger pekat ut hur genuin folkbildning påverkar det ständiga arbetet gentemot ett jämlikt samhälle. Ett för sammanhanget ovanligt oregisserat, demokratiskt och dynamiskt rum där tiotusentals personer offentligt reflekterat, samarbetat och argumenterat över saklägen i vår värld.

Nej, alla är inte överens och det har heller aldrig varit syftet. Men genuin folkbildning baserat på människors livssituation är ett kraftfullt demokratiskt verktyg, något att fortsätta kämpa för och vara stolt över.

Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg

Verksamhetsledare ABF Göteborgs Föreläsningsverksamhet