Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Proletärer, proggare och punkare - 100 år av sociala rörelser i Haga

VANDRING, i serien Klassvandringar: En vandring i fotspåren på de sociala rörelser som under ett sekel präglade stadsdelen Haga. Från arbetarrörelsens Skanstorget, till Hagahuset på Södra Allégatan, där Grupp 8, Hagagruppen och Husnallar höll möten, vidare till proggarnas Sprängkullen och punkarnas Café Mosters. Cirkeln sluts vid Järntorget, platsen för både en sittdemonstration under EU-toppmötet 2001 och statyn till minne av Brödupproret 1917. Med utgångspunkt i boken Stad i rörelse.

Läs mer...

Hur långt kan den svenska modellen försvaras?

FOLKETS SCEN: Arbetsgivarorganisationen Svensk Näringslivs har högljudda och provokativa krav på vittgående lönedumpningar, fler korttidsanställningar, uttömda strejkrätter och än mer försämrade arbetsmiljöer. Samtidigt anser Socialdemokraterna att modellen är en garant för kollektivavtal, för att löne- och villkorsdumpning omöjliggörs och att de fackliga rättigheterna garanteras. Modellen innebär att facken i det längsta undviker stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Anders Ferbe, Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Johan Lindholm om var går gränsen för när parterna kan vara tillräckligt överens?

Läs mer...

Bland fiskare och societet på Donsö och Styrsö

VANDRING, i serien Klassvandringar: Donsös fiskare och hustrur har alltid slitit hårt. Trots närheten till storstaden finns här en tradition av att klara sig själv, bron mellan Donsö och Styrsö byggdes till exempel av öborna själva. Men i bebyggelsens utformning syns fortfarande klassindelningen från förra sekelskiftet. Styrsö Bratten blev överklassens sommarnöje medan andra fattigare områden på Styrsö beboddes av fiskare.

Läs mer...

Arbetsabsurdism

LITTERATURSCENEN: Hur hanterar litteraturen dagens villkorade arbetsmarknad? Där arbetaren förväntas ställa familj, boende, hälsa, semester, vänner, talang och drömmar åt sidan för att förtjust kyssa arbetsgivarens fötter? Sara Granér, Roland Paulsen, Elise Karlsson och Christer Ekholm om litteratur, arbetsmarknadsåtgärder, byråkratiska ekorrhjul, regelverk, exploatering och föreställningar om lönearbetets dygd.

Läs mer...