Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Vandring: Vilken betydelse har den europeiska kolonialismen haft för Göteborg? Sverige var visserligen aldrig någon betydande kolonialmakt. Men från 1700-talet, när Europas kolonialism stod på något av sin höjdpunkt med kolonier i öst och i väst, har staden sin egen koloniala historia, som också har satt avtryck i gaturummet. En vandring bland byggnader, skulpturer och centrala platser i spåren av Nya Sverige, andra kolonier i Amerika, sockerhandel, slavhandel och Ostindiska kompaniet tillsammans med Klas Rönnbäck.

Läs mer...

OBS FLYTTAT TILL 17/5: Under senare år har det varit mycket tal om hur konsten allt mer instrumentaliseras. Men vad innebär det om konstnären självpåtaget låter sig bli ett instrument i en samhällsförändring? Kalle Brolin presenterar konstprojekt som berör frågan om arbetarkonst idag: konstverk om gruvarbetare, varvsarbetare och hamnarbetare, utställningen "Konst och arbete", samt en kommande utställning på Malmö konstmuseum om industrisamhället.

Läs mer...

Författarfrukost: Hur isolerat kan man tillåta sig att leva? Vilka uppoffringar är konsten värd? Med romanen De fördrivna är Negar Naseh tillbaka med ett psykologiskt drama där ett par ur den transglobala medelklassen, läkaren Miriam och konstnären Filip, har lämnat Stockholm för en drömtillvaro på Sicilien. Livet ifrågasätts dock när barndomsvännen med flickvän kommer på besök och börjar ifrågasätta familjens invanda mönster. I sprickorna som uppstår börjar människorna finna olika sätt att närma sig världen.

Läs mer...

Vandring: Lärjeån har, med sitt 55 km lopp, grävt sig ned i den lera som avsattes i havet på den tiden ån var en fjord. Genom ständiga ras och skred har dalsidorna fallit in, lera och jord förts bort, samt korvsjöar och kullar bildats. Vandra med Kjell Gustafsson i Lärjeåns säregna raviner och dess artrika ädellövskog med alm, ask, lind och ek, prunkande växtliv och många ovanliga fåglar. Obs! Vandringen är ca 10 km, egen matsäck medtages.

Läs mer...