Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Katarina Frostenson - Sånger och formler

LITTERATURSCENEN, jul- och författarfrukost: Hur hantera "en tid när allt drog tungt tillbaka"? Efter Flodtid och Tre vägar är Katarina Frostenson aktuell med en diktsamling om sorgens formler och ljusets sång. Här färdas dikten mot städer och utmarker, utforskar tingen och gör halt inför tillvaron: "Att följa sopfloden och bråtesvägen, det som strandar vid ängar och omvandlas till okända ting. Att med ögonen hemskt, klart och lyckligt utforska vägkantens fynd. Att glömma sig själv, det är lösningen." Traditionell julfrukost serveras.

Läs mer...

Susanna Alakoski - April i anhörigsverige

LITTERATURSCENEN: I litteraturhistorien sups det grandiost och missbrukarens värld står i fokus. Men ”jag har aldrig hört någon anhörig önska narkotikan fri” skriver Susanna Alakoski lakoniskt. April i anhörigsverige tar vid där Oktober i fattigsverige slutade, och när anhöriga träder fram tecknas en oglamourös tillvaro av förnekelse, rädsla, våld, otrygghet och skam. Bland missförhållanden söker Alakoski samtidigt efter anhörigas erfarenheter och lärdomar: "En del av oss hade ... röjt undan bevismaterial om oss själva",  men när makar, föräldrar, syskon och barn ges möjlighet att läka öppnas en ocean av kapacitet.

Läs mer...

Commercial Christmas Walk

VANDRING: Vilka ideal lyfts fram på offentlig plats i Göteborg? Det offentliga rummet är en arena för olika intressen. Kommersiella aktörer lyfter fram livsstilar och normativa budskap om kön, klass och etnicitet såväl som om funktionalitet, medan medborgarna i många fall kämpar för att finna utrymmen och uttrycksmöjligheter. Kritiker menar att kommersiella budskap ockuperar gator och torg - och våra sinnen. Hur kan vi förstå detta? Vi guidar bland uttalade och dolda budskap längs Göteborgs affärsstråk.

Läs mer...

Tilde de Paula Eby - Tiden läker inga sår

LITTERATURSCENEN: ”Minsta knyst och livet skulle vara över”. I biografin Tiden läker inga spår fokuserar Tilde de Paula Eby på vad som formar en människa, hennes identitet och värderingar, men även vad resan in i ett nytt och främmande samhälle innebär. Från den dramatiska flykten 1973 från Chile till 2016 års TV-rutor: En berättelse om starka kvinnor, stor passion, flykt, krig och en längtan efter samhörighet. Men även om den kärlek som gör allt för dem som man älskar.

Läs mer...