Föreläsningar ABF Göteborg

Artiklar

23/2: Amazonia - den framtida värld där kvinnor styr?

Är "Amazonia" - en värld där kvinnor styr - möjlig? Könsmaktsordningen, en av de fundamentala strukturer som konstituerar våra samhällen, är stadd i förändring. Har kvinnor inte bara har kommit ikapp männen, utan håller även  på att springa om dem? Håller den politiska, ekonomiska och normerande makten på att byta kön? Eller är det tvärtom så att klyftorna mellan män och kvinnor ökar?

Arne Jernelöv  professor, Institutet för Framtidsstudier, författare till rapporten Amazonia - den framtida värld där kvinnor styr
Ulla Manns professor i genusvetenskap
Marie Nordberg docent i genusvetenskap
David Tjeder fil.dr. historia med genusinriktning

Samtalsledare: Siri Reuterstrand journalist & tidskriftsredaktör

Onsdag 23 februari 2011, kl 19.00
Restaurang Trappan, Folkets Hus Järntorget, Göteborg

 
Dela artikeln på | fler alternativ